“Kapija uspeha” za Vinariju Deurić

Vinarija Deurić, dobitnik je ovogodišnje nagrade Privredne komore Vojvodine za dostignuti kvalitet usluga.

Nagradu je primio vlasnik vinarije, Mitar Deurić. Pored „Vinarije Deurić“, najviše priznanje Privredne komore Vojvodine za kvalitet usluga u 2016. godini, dobili su: hotel „Prezident“ u Sremskim Karlovcima, etno naselje “Vrdnička kula“ u Vrdniku i „Salaš Đorđević” sa Palića. Predsednik Privredne komore Vojvodine BoškoVučurević naglasio je da su “Kapije uspeha” vid podrške i podstreka svima koji svojim predanim radom iznova pospešuju kvalitet usluga čime postaju najbolji među najboljima.

Inače, priznanje „Kapija uspeha“ dodeljuje se za dostignuti kvalitet usluga, na osnovu kriterijuma kao što su: kategorisani objekti smeštaja, restorani, licencirani organizatori putovanja i objekti koji na najbolji način predstavljaju multietničku zajednicu Vojvodine i doprinose oblikovanju vojvođanskih turističkih vrednosti. Pored „Kapije uspeha“, Komora je dodelila i Plakete za kvalitet usluga firmama koje su dostigle zavidan nivo organizacije poslovanja i odnosa prema gostima, u svim kategorijama.