Falsifikatima odzvonilo?!

Poslednjih dana, vinsku javnost širom sveta potresaju skandali vezani za milione falsifikovanih boca najboljih (i najskupljih) svetskih apelacija. Znamo da to nije prvi incident te vrste, a da li će biti poslednji zavisi možda upravo od realizacije projekata poput ovog s kojim ćemo vas upravo upoznati…

Prošle nedelje, bili smo u poseti osmom salonu vina Monte Vino 2018 u Podgorici, te tamo između ostalog razgovarali i sa predstavnicima Univerziteta Donja Gorica iz Podgorice koji zajedno sa firmom „13. jul Plantaže“ rade na jednom zanimljivom projektu pod nazivom TagItWine, a vezano za zaštitu brenda i prevenciju falsifikata u vinskoj industriji. Ovaj istraživački projekat finansiran je putem evropskog programa Horizont 2020 i ima za cilj implementaciju pilot sistema za utvrđivanje autentičnosti vina.

„Važno je reći da je falsifikovanje vina česta pojava i najčešće se dešava da se falsifikuju etikete skupljih vina i lepe na flaše koje su napunjene jeftinim proizvodom. Ponekada falsifikatori koriste i originalne flaše skupljih vina koje pune jeftinim vinom, a ima i drugih kombinacija. Najčešće se plagiraju skupa i ekskluzivna vina, kao i popularna vina velikih proizvođača“, rekao nam je prof. dr Tomo Popović sa Univeziteta Donja Gorica. „Teško je reći tačno koliko je tržište lažnog vina, ali razne studije su pokazivale brojeve od nekoliko procenata pa i do 5%. Ovde je interesantno spomenuti da je odnedavno Kina postala najveći potrošač, ali i proizvođač vina te da se u Kini procenti lažiranog vina procenjuju i do 50% (Forbes), odnosno 30.000 flaša na sat! Problem falsifikovanog vina je veoma ozbiljan ne samo što ugrožava reputaciju proizvođača i njihov profit, nego i što predstavlja rizik za ljubitelje vina i njihovo zdravlje“, upozorio nas je.

Kompanija „13. jul Plantaže“ je jedan od najvećih proizvođača vina u južnoevropskom regionu i proizvodi preko 17 miliona flaširanih proizvoda godišnje koji se prodaju u 35 zemalja širom sveta. 90% ovih proizoda su vina od kojih su najpopularniji crnogorski Vranac i Vranac Pro Corde. Kompanija Plantaže se susretala sa problemom plagiranja svojih proizvoda i to u formi kopiranja etiketa ili štampanja etiketa koje su po svom izgledu veoma slične etiketama Plantažinih proizvoda. Upravo zato su Plantaže izabrane kao idealan partner na ovom zanimljivom projektu.

TagItWine sistem se bazira na najsavremenijim tehnologijama pametnih tagova (Smart tags) uz integraciju sa mobilnom aplikacijum na pametnom telefonu. Svaka flaša je označena „pametnom“ nalepnicom koja sadrži QR kod i informaciju odštampanu nevidljivim mastilom slično kao zaštita na modernim novčanicama. Prilikom korišćenja mobilne aplikacije, aktivira se blic na mobilnom telefonu koji sistemu omogući da proveri kombinaciju QR koda i slova odštampanog fotosenzitivnim mastilom. Ljubitelji vina na ovaj način mogu da dobiju detaljne informacije vinu koje se nalazi upravo u toj konkretnoj flaši, a korišćenjem sistema prati se status svak pojedinačne boce tj. sistem zna da li je ta boca neprodata, prodata, otvorena i popijena. Ove informacije o statusu svake boce omogućavaju aplikaciji da prepozna i situacije kada je ona originalna, a neko pokuša da je napuni jeftinim vinom i proda ponovo. Ovde je interesantno reći i da je projekt TagItWine proizašao kao pilot projekat za testiranje tehnologija TagItSmart projekta koji vodi firma iz Novog Sada DunavNET.