Prva hrvatska konferencija o vinskom marketingu

VinMarKon, prva je hrvatska konferencija o vinskom marketingu,  a održaće se u hotelu International u Zagrebu, dana 30.06.2020. godine.

Prva hrvatska konferencija o vinskom marketingu, VinMarKon, održaće se u hotelu International (****) u Zagrebu, 30.06.2020. godine u organizaciji udruženja Vinoljupci.

Ciljevi konferencije su edukacija te otvorena, sadržajna komunikacija o temama koje imaju važan uticaj na plasman i pozicioniranje hrvatskih vina na domaćem, regionalnom i svetskom tržištu.

VinMarKon je primarno namenjen vinarima, ali i svim vinskim profesionalcima, distributerima vina, predstavnicima HoReCa sektora kao i ljubiteljima vina koje zanima navedena tematika. Važnost konferencije je upravo u „putokazu“ vinarima kako i sami mogu s pravilnom strategijom „ući u koštac“ s ovim izazovnim vremenima i pripremiti se za neizvesnu jesen. Susret sa stručnjacima i drugim vinarima iz cele Hrvatske, koristit će svima u odlukama kako dalje usmeriti vrieme i sredstva u marketing/prodaju/prezentaciju vina.

Krovna tema prvog VinMarKona je “Strateško planiranje u vinskom marketingu” s  predstavnicima relevantnih institucija i stručnjacima s iskustvom u tom području. Konferencija je sastavljena od panel-diskusije i niza predavanja koji su, svaki na svoj način, povezani s krovnom temom. Sadržaj panela i predavanja prati problematiku strateškog planiranja u vinarstvu na nacionalnom i županijskom nivou, preko nivoa vinskih udruženja, pa sve do nivoa pojedinih vinarija.

Panel diskusija i predavanja interaktivni su i dinamični: o svakoj pojedinoj temi govore 2-3 predavača. Umesto teorije, fokus će biti na prenosu postojećih iskustava, dobre prakse i korisnih primera koji su u potpunosti primenjivi u poslovnoj stvarnosti. Izuzetno važan i izazovan trenutak u modernoj istoriji hrvatskog vinarstva moguće je „preživeti“ samo u zajedništvu, a ovo je mesto susreta vinara koji, svojim idejama, mogu pridoneti rešenjima krize.

Program pogledajte na:  https://www.facebook.com/events/181345649773224/

Cijena kotizacije: 880kn

Kotizacija uključuje: -Učešće na panel diskusiji i svim predavanjima – Ručak (buffet) – Kafu i osveženje u pauzi.

Prijava se smatra važećom ako sadrži pravilno ispunjenu online prijavnicu te potvrdu plaćanja. Prijavnica se nalazi na linku: https://forms.gle/B6o5V4jGGQ7qdxQQA