Danas je svetski dan muškaraca

Međunarodni dan muškaraca obeležava se od 19. novembra 1999. u 50 zemalja sveta. Priznale su ga i Ujedinjene nacije, a počelo je u državama Trinidad i Tobago. Kada je naš region u pitanju, obeležava ga samo Bosna i Hercegovina.

Inače, kažu da je ovaj praznik ustanovljen radi ostvarivanja tri osnovna cilja:

[row]

[column size=’2/3′]

  1. Podizanje svesti o zdravlju muškaraca, jer je kako navode istraživači, životni vek muškaraca u proseku sedam godina kraći od životnog veka žena.
  2. Promocija rodne ravnopravnosti, pri čemu se posebno misli na poboljšanje odnosa među polovima i smanjenje nasilja nad ženama.
  3. Isticanje pozitivnih muških uzora u različitim oblastima društva, kao prilika da se pomenu sva njihova dostignuća i doprinosi nauci, porodici, braku i poslu.

[/column]

[column size=’1/3′]boca[/column]

[/row]

Dakle, drage dame, izaberite neku posebnu bocu vina za danas i pokažite mu da ga cenite, volite i poštujete sva njegova dostignuća. Isplatiće se višestruko… 😉