Ima jedan kućerak u Sremu

Svaka pesma ima svoju posebnu priču i lični pečat autora. Neke su toliko prepravljane da im se više i ne zna autor te se smatraju za narodne. Druge pak imaju…