KRALJICA PEŠČANIH VINOGRADA

Gospodsko vino u vremenu Austrougarske, najcenjenije crveno vino Bačke (ali i Srema u XIX veku), inspitacija Listu i Šubertu, Kadarka se danas pije i u bordovskoj prestonici vina La Cité…