KRALJICA PEŠČANIH VINOGRADA

Gospodsko vino u vremenu Austrougarske, najcenjenije crveno vino Bačke (ali i Srema u XIX veku), inspitacija Listu i Šubertu, Kadarka se danas pije i u bordovskoj prestonici vina La Cité…

Kadarka – Vinarija Tonković

Sunce je polako zalazilo za vrhove Prokletija kada se u daljini začuo topot konjskih kopita. Uskoro, vojnici Mahmud paše Hasanbegovića, su se našli našli pred kapijom Pećke Patrijaršije. Otvaraj! –…