Zlatna pravila (vinskog) marketinga

I bi, treći po redu, Food Talk i na njemu,tradicionalno, poslednji panel posvećen vinu. I posle panela pitanje „Čemu ?“ Prvo, zaista je važno istaći fenomenalnu i besprekornu CPG organizaciju…